odzwiedzin: 133102

Zakończyły się prace przy budowie nowoczesnego parkingu przed Skansenem Rzeki Pilicy i rezerwatem „Niebieskie Źródła”, które rozpoczęto w maju tego roku. Ma on 127 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z czego 9 dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla autokarów. Nawierzchnia parkingu wyłożona jest kostką granitową.

Budowę parkingu zrealizowano dzięki środkom zewnętrznym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość pierwotna projektu wynosiła 3 191 955 zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota 2 713 162 zł. Prace wykonała, wyłoniona w przetargu, tomaszowska firma ASDROG.

Zanim robotnicy wyłożyli przed skansenem kostkę, musieli wykonać prace ziemne polegające m.in. na niwelacji terenu oraz przygotowaniu podłoża pod właściwą budowę i uzbrojenie parkingu. Zrobili część energetyczną, oświetlenie, kanalizację deszczową i krawężniki.

Pośrodku parkingu wykonano utwardzenie terenu, na którym w przyszłości stanąć mają kioski spożywcze, stoliki itp. (tzw. „mała gastronomia”). Całość zdobią: klomby  z dekoracyjnymi głazami i krzewami oraz gazony z kwiatami. Na parkingu nie zabrakło stylowych ławeczek oraz koszy na śmieci.

Ułatwieniem dla turystów i spacerowiczów są też schody, zrobione na skarpie przed mostem na Pilicy oraz ścieżka pod mostem, która prowadzi do rezerwatu "Niebieskie Źródła". Przed skansenem wykonano również zagrodę dla koni o nawierzchni żwirowej wraz z ogrodzeniem od strony chodnika oraz uwiązem dla koni z bali drewnianych. Wszystko to dlatego, iż skansen znajduje się na trasie Łódzkiego Szlaku Konnego.

Nowy parking ułatwi turystom dostęp do skansenu i Niebieskich Źródeł, wchodzących  w skład Tomaszowskiej Okrąglicy. Stanowi też wizytówkę Tomaszowa, stawiającego na rozwój turystyki.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego