odzwiedzin: 133106
Sewis internetowy okraglica.pl zaprasza do odwiedzenia Skarbów Okrąglicy.

Trzech niepowtarzalnych miejsc:
  • Grot Nagórzyckich,
  • Skansenu Rzeki Pilicy,
  • Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła.
Serdecznie zapraszamy!
Celem projektu  „Tomaszowska Okrąglica” – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” jest przeprowadzenie działań zmierzających do promocji marki regionalnej Tomaszowska Okrąglica w oparciu o zasoby turystyczne oraz lokalizacyjne, organizację imprez o zasięgu ponadregionalnym.

Tomaszowska Okrąglica to produkt turystyczny oparty na trzech zasobach kulturowych Tomaszowa Mazowieckiego, w skład którego wchodzą:
  • Rezerwat Niebieskie Źródła
  • Skansen Rzeki Pilicy
  • Groty Nagórzyckie

Te trzy elementy tworzą jeden zintegrowany produkt turystyczny Miasta Tomaszów Mazowiecki, który stanowi świadectwo tradycji i kultury regionu. Dzięki promocji stanie się on widoczny nie tylko dla mieszkańców miasta i okolic, ale również dla turystów z innych części kraju. Stworzony zostanie element budujący tożsamość regionu. Wypromowanie Tomaszowskiej Okrąglicy wpłynie pozytywnie również na inne zasoby turystyczne całego regionu, przyczyniając się do stworzenia jedności kulturowej regionu łódzkiego z uwzględnieniem różnorodności i złożoności jego kultur lokalnych i regionalnych.
Promocja Tomaszowskiej Okrąglicy przyczyni się także do rozwoju gospodarczego miasta Tomaszów Mazowiecki, przyciągając turystów, inwestorów i tworząc nowe miejsca pracy.

Informacja o dofinansowaniu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Numer wniosku: WND-RPLD.03.02.00-00-386/11,
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-386/11-00 podpisana w dniu 19 marca 2012 r.

Folder .pdf 'O Tomaszowie i Okrąglicy' :zobacz

 

Film promocyjny:

 

                          Zobacz więcej filmów -kliknij

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego