odzwiedzin: 133107
Sewis internetowy okraglica.pl zaprasza do odwiedzenia Skarbów Okrąglicy.

Trzech niepowtarzalnych miejsc:
  • Grot Nagórzyckich,
  • Skansenu Rzeki Pilicy,
  • Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła.
Serdecznie zapraszamy!

Rezerwat Niebieskie Źródła to rezerwat krajobrazowy o powierzchni 29 ha, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki, w południowo - wschodniej części Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Główny kompleks wodonośny stanowią wapienie jurajskie, charakteryzujące się dużą przepuszczalnością. Źródła to dwa wywierzyska oddzielone od siebie wyspą. W każdym pulsuje po kilkanaście mini-gejzerów. Niebieskie Źródła zwane niegdyś Modrymi Wodami są uroczym skrawkiem krajobrazu niżu polskiego. Ochronie przyrody podlegają głównie wywierzyska.

Są to jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko- błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.

Zobacz więcej informacji o zjawiskach krasowych na: www.skansenpilicy.pl.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego